Ondernemingen en andere organisaties zoals onder meer ziekenhuizen en publieke administraties worden geconfronteerd met een aantal uitdagingen die een toenemende invloed hebben op het vermogen om mensen in een organisatie goed te laten samenwerken. Anderzijds is het verbeteren van de interne samenwerking ook een noodzaak om in een periode van sterke economische en technologische veranderingen als onderneming te kunnen overleven.


De belangrijkste uitdagingen op korte en middellange termijn zijn de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt, de toename van ‘on demand’ werkkrachten, mobiliteit, de vierde industriële revolutie, disruptieve business modellen, de toename van de organisatorische gecompliceerdheid, de sterke groei van ‘collaborative overload’ en van stress en burn-out.


Toenemende schaarste op de arbeidsmarkt


Volgens een recent rapport van VOKA ondervinden bedrijven sinds het voorjaar van 2016 steeds meer moeilijkheden om het juiste talent aan te trekken. Begin 2017 was het percentage van bedrijven die krapte op de arbeidsmarkt ondervinden reeds 51%.     

ARTIKELS

15 mythes over zelforganisatie

Artikel - Julia Culen

Samenwerking in een simpele, gecompliceerde en complexe wereld

Artikel - Erik van Agtmaal - verschijnt begin maart 2018

Slimmer samenwerken

 de uitdaging

Ondernemingen (en andere werkgevers) op zoek naar bijkomende werknemers vissen grotendeels in dezelfde vijver.

De ‘war on talent’ zal in de komende jaren sterk toenemen met een beperkte groep van winnaars die hun werknemers beter kunnen betalen en/of hun organisatie op andere vlakken aantrekkelijker kunnen maken voor kandidaten.


Een betere interne samenwerking is een middel om de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt, tot op zekere hoogte, te compenseren en maakt van een bedrijf een aantrekkelijker plaats om in te werken.  


De toename van ‘on demand’ werkkrachten


In 2016 waren en in Vlaanderen 139.400 freelancers wat een groei betekende van +5,3% ten opzichte van 2015. De groei van freelancers en mensen met een tijdelijke baan doet zich al verschillende jaren in tal van landen voor.


Amazon Mechanical Turk, Innocentive en Kaggle zijn voorbeelden van platformen waar bedrijven toegang hebben tot een wereldwijde markt van ‘on demand’ werkkrachten.


Een tijdelijke en meer losse relatie tussen onderneming en werkkrachten heeft onder meer ook consequenties op het vermogen tot samenwerking. Ondernemingen die in extreme mate gebruik maken van deze arbeidsorganisatie realiseren een aantal voordelen maar worden ook geconfronteerd met de nadelen ervan.


Mobiliteit


De woon-werkverkeer via de weg zal naar verwachting in de komende 10 jaar steeds moeilijker worden door de toename van het verkeer op de weg en een beperkte toename in de capaciteit van het openbaar verkeer. Dit is één van de argumenten om het plaats- en tijdsonafhankelijk werken te bevorderen wat mogelijk wordt gemaakt door nieuwe informatie en communicatie technologieën. Plaats- en tijdsonafhankelijk werken vraagt heel wat aanpassingen in de wijze van samenwerken.  


De vierde industriële revolutie  


We staan aan het begin van de vierde industriële revolutie met ontwikkelingen in onder meer artificiële intelligentie, robotica, nanotechnologie en biotechnologie die op elkaar inspelen en versterken. Alhoewel er nog veel onduidelijkheid is over verwachte technologische innovaties en over de snelheid waarmee de markt ervan gebruik gaat maken, hebben nieuwe technologieën reeds een impact op het overnemen van bepaalde taken in de uitvoering van een heel breed aan jobs en op de ‘workplace’. Het inzicht in de impact van de vierde industriële revolutie op samenwerking tussen mensen en de relatie tussen mens en intelligente machines is vandaag nog heel beperkt.


Disruptieve business modellen


Nieuwe technologische mogelijkheden worden gebruikt om markten te penetreren en de positie van gevestigde bedrijven aan te vallen. De business modellen die hiervoor worden gebruikt zijn vaak niet nieuw maar wel disruptief wanneer zij met veel financiële middelen in de markt worden gezet en bestaande economische machtsrelaties en sociale ‘spelregels’ doorbreken. Als antwoord hierop moeten gevestigde ondernemingen hun business model ook aanpassen wat vaak alleen kan door socio-economische veranderingen. Nieuwe business modellen en socio-economische veranderingen hebben ook een invloed op hoe samenwerking georganiseerd wordt.


De toename van de organisatorische gecompliceerdheid


Bedrijven zijn in staat om met gecompliceerde (ingewikkelde) problemen om te gaan. Dit vermogen is een typisch menselijke eigenschap en nauw verwant met het vermogen tot samenwerken. Ondernemingen worden ook steeds gecompliceerder. Uit onderzoek sinds de jaren 50 blijkt de mate van gecompliceerdheid ook steeds sneller toe te nemen.


Naarmate de gecompliceerdheid toeneemt neemt echter ook het risico toe dat organisaties in de problemen komen. Om dit risico te vermijden is een grotere aandacht nodig voor hoe men door betere samenwerking de toenemende gecompliceerdheid het hoofd kan bieden. Anderzijds kan ook de organisatorische gecompliceerdheid vaak verminderd worden.


Collaborative overload


Samenwerking heeft zijn kost, onder meer de inspanning die nodig is om de samenwerking te organiseren en de (inter)acties zelf van samenwerking. Vrijwel alle organisaties leiden tegenwoordig aan wat ‘collaborative overload’ genoemd wordt. Slimmer samenwerken is beter samenwerken en het tegelijkertijd terugdringen van de collaborative overload.

 

Toename van stress en burn-out


Het aantal mensen dat kampt met een burn-out is in de afgelopen vijf jaar verdubbeld. De hoger beschreven trends zijn mede oorzaak van deze toename en zullen het probleem van toenemende stress en burn-out naar verwachting verder versterken.


Conclusie


De noodzaak om het vermogen om goed samen te werken te verbeteren neemt drastisch toe. Management teams zullen samenwerken bovenaan op hun agenda moeten zetten om enerzijds de impact van hogergenoemde uitdagingen het hoofd te kunnen bieden en van samenwerking een instrument te maken om de effectiviteit, efficiëntie en wendbaarheid van hun onderneming te verhogen en houdbaar te houden.


> Lees verder over de oplossingen               


Home  l  De uitdaging  l  Oplossingen  l  Actieplan  l  Netwerk  l  Nieuws  l  Contacteer ons

Subsidies

Grote ondernemingen, KMOs en organisaties in de non-profit sector gevestigd in het Vlaams Gewest kunnen subsidies ontvangen tot een bedrag van 80.000 EUR.

Voor meer informatie over subsidies en hoe wij u kunnen helpen om deze aan te vragen

> contacteer ons