Het succes van een onderneming hangt grotendeels af van de mate waarin mensen binnen deze onderneming goed met elkaar samenwerken. De effectiviteit, efficiëntie en de wendbaarheid van een onderneming worden bepaald door hoe goed er wordt samengewerkt. De kennis en tools om dit vermogen te verbeteren zijns reeds ontwikkeld.


Bedrijven zijn daarom steeds meer op zoek naar CEOs en leidinggevenden die gebruik maken van deze kennis en acties ondernemen die de interne samenwerking effectief verhogen.


De samenwerkingsprestatie van ondernemingen kan weergeven worden in een Gauss curve. Bedrijven die het hoogst scoren zijn vaak kleinere ondernemingen.     


 
Het overgrote deel van de bedrijven kunnen hun interne samenwerking sterk verbeteren. Bedrijven die heel goed scoren zijn bedrijven die vaak sterk groeien maar ook dikwijls naar het centrum van de curve opschuiven. De kunst is dan ook om zowel de samenwerkingsprestatie te verbeteren als vast te houden en dit in een dynamische interne en externe omgeving.

 

Het verhogen van de samenwerkingsprestatie is echter geen gemakkelijke zaak. Naast ‘quick wins’, waaronder bijvoorbeeld duidelijke afspraken over het gebruik van email of het gebruik van ‘nudges’ om de tijd besteed aan vergaderingen terug te dringen zijn maatregelen met een grotere impact vaak maatregelen die meer tijd en inspanning vragen.


Deze maatregelen situeren zich op het gebied van de formele en informele arbeidsorganisatie, de bedrijfscultuur, het verhogen van individuele vaardigheden, beter gebruik van communicatiekanalen en de afstemming tussen de verschillende actoren in een organisatie.


Het verbeteren van de interne samenwerking vraagt dan ook een meer complete aanpak waarbij management teams een gemeenschappelijke visie ontwikkelen over hoe de interne samenwerking kan verbeterd worden. Hierbij moet rekening worden gehouden met de dynamiek in organisaties en de impact van technologische innovaties en andere externe veranderingen op de werkorganisatie en op samenwerking.


Om managementteams hierbij te ondersteunen heeft Altimedes Consulting zowel een innovatief theoretisch kader ontwikkeld als praktische hulpmiddelen onder de naam Collaboration Performance Management (CPM). Dit is een totaalbenadering gebaseerd op inzichten uit de sociale psychologie, system dynamics, organisatiesociologie en het comprehensive system analysis model en de brede ervaring van change managers met onder meer nieuwe samenwerkingsvormen in verschillende sectoren en diverse bedrijven.


Beter samenwerken begint met het analyseren van de situatie van een onderneming, het identificeren van verbetermogelijkheden en het opmaken van een actieplan.


> Lees meer over het actieplan                      

Altimedes Consulting     Tel +32(0)24601730     info(at)altimedes.com     www.altimedes.com

ARTIKELS

15 mythes over zelforganisatie

Artikel - Julia Culen

Samenwerking in een simpele, gecompliceerde en complexe wereld

Artikel - Erik van Agtmaal - verschijnt begin maart 2018

Slimmer samenwerken

 oplossingen

L

Samenwerkingsprestatie

H

Home  l  De uitdaging  l  Oplossingen  l  Actieplan  l  Netwerk  l  Nieuws  l  Contacteer ons

Ontvang de gratis brochure

Collaboration Performance Management- Beter doen met minder middelen”

> Brochure

Subsidies

Grote ondernemingen, KMOs en organisaties in de non-profit sector gevestigd in het Vlaams Gewest kunnen subsidies ontvangen tot een bedrag van 80.000 EUR.

Voor meer informatie over subsidies en hoe wij u kunnen helpen om deze aan te vragen

> contacteer ons