Slimmer samenwerken

 actieplan

Home  l  De uitdaging  l  Oplossingen  l  Actieplan  l  Netwerk  l  Nieuws  l  Contacteer ons

Altimedes Consulting,   Tel +32(0)24601730    info(at)altimedes.com

Ontvang de gratis brochure

“Collaboration Performance Management - Beter doen met minder middelen”

> Brochure

Actieplan slimmer samenwerken


Er bestaat geen mirakeloplossing of gemakkelijke weg om de samenwerkingsprestatie van een onderneming op topniveau te brengen en daar te houden.  

Bedrijven zijn divers en ook binnen de onderneming zijn afdelingen of teams verschillend aan elkaar. Een verkoopsteam heeft bijvoorbeeld andere uitdagingen en vraagt een andere organisatievorm dan een financiële afdeling. Dit gaat ook op voor verschillende sectoren en bedrijven. Waar het ene bedrijf moet werken aan het innovatief vermogen moet een ander bedrijf juist prioritair werken aan het verbeteren van de efficiëntie of de borging van haar kwaliteit door betere procedures.

De eerste stap om tot een goed actieplan te komen is het in kaart brengen van de specifieke situatie van een organisatie en de verwachting van hoe externe factoren de situatie gaat veranderen in de komende 3 tot 5 jaar.

Een tweede stap is de inschatting hoe goed of slecht een onderneming scoort op het gebied van haar interne samenwerking. Bedrijven die hoog scoren kunnen gebruik maken van een aantal tools om verder te verbeteren terwijl bedrijven die laag scoren eerst een meer structureel veranderingsproces moeten doorlopen.    

Mogelijke verbeteringen zijn talrijk en situeren zich op tal van domeinen: van betere afspraken rond vergaderingen en communicatiemiddelen, plaats- en tijdsonafhankelijk werken, afstemming tussen mensen en afdelingen, het verhogen van de vaardigheden van leidinggevenden, wijzigingen in de formele gezagsverhoudingen, nieuwe arbeidsorganisaties, bedrijfscultuur enz.

Consultants van Altimedes hebben een grondig ervaring en de hulpmiddelen om u te helpen bij het in kaart brengen van de specifieke situtatie en huidige samenwerkingsscore van uw organisatie, het analyseren van pijnpunten en van oorzaak gevolg relaties, het identificeren van verbetermogelijkheden en het uitwerken van een actieplan. Ook maken bedrijven gebruik van onze consultants voor eventueel bijkomend onderzoek en voor support bij de uitvoering van geselecteerde acties en veranderingen.

Het grote voordeel van het gebruik maken van ervaren consultants is hun vermogen om op korte termijn een goed beeld te krijgen van de organisatie en van mogelijke verbeteringen.

Deze informatie wordt vervolgens in concrete voorstellen voor acties omgezet die management teams helpen bij het bepalen van prioriteiten en het vastleggen en uitvoeren van een finaal actieplan.


> voor meer informatie over hoe consultants u kunnen helpen bij het verbeteren van de samenwerkingsprestatie van uw organisatie

Subsidies

Grote ondernemingen, KMOs en organisaties in de non-profit sector gevestigd in het Vlaams Gewest kunnen subsidies ontvangen tot een bedrag van 80.000 EUR.

Voor meer informatie over subsidies en hoe wij u kunnen helpen om deze aan te vragen

> contacteer ons